Tickets kopen

Privacy

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we jouw persoonlijke informatie met respect en kun je zelf aangeven welke informatie je met ons deelt.

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe de organisatie achter Campo Solar omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Campo Solar en kopers van tickets van door Campo Solar georganiseerde concerten en andere evenementen. Campo Solar acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Wij adviseren je deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort begrijpelijk als mogelijk te maken. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met ons opnemen via info@camposolar.be

In het algemeen kan Campo Solar gegevens van jou verzamelen onder meer op het moment dat je een ticket koopt voor een evenement van Campo Solar, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)website, apps of sociale media gebruikt. De informatie die we hierbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om onze diensten te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We lichten dit hieronder nader toe.

Hoe verzamelen we gegevens?

Campo Solar kan op de volgende manieren informatie over jou verzamelen:
Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, een account creëert op de Paylogic-website (onze ticketsprovider) of deelneemt aan een winactie die Campo Solar organiseert.

Via deze website – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt de organisatie van Campo Solar via de websites die Campo Solar beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies.

Op evenementen – Campo Solar kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking.

Welke gegevens verzamelen we?

Campo Solar kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets;
 • Betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie; website gegevens – zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website.;
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals reacties op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;
 • Informatie over jouw voorkeuren – zoals de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten;
 • Speciale gegevens – in het geval dat je mindervalide bent, willen we er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens over jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid; en
 • Gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

Hoe en waarom gebruiken we deze gegevens?

Campo Solar kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou

Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat (bijvoorbeeld om een toegangsbewijs te kopen), zodat wij:

 • de bestelling kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen aanvaarden;
 • jou klantenservice kunnen verlenen.
 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • Voor onze marketingdoeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van Campo Solar worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met concertinformatie of alerts per email over soortgelijke evenementen;
 • Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat kaarten in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten” staat hierover meer informatie.

 • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. Je kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes & rechten” hieronder;
 • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze website (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie);
 • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten – als je mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

Jouw keuzes en rechten

Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Je kunt zelf je voorkeuren bij onze ticketpartner aanpassen;
 • Verder wordt onderaan elk bericht dat je van Campo Solar (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van Campo Solar (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Maak je geen zorgen, belangrijke informatie over een evenement waarvoor je tickets hebt gekocht blijf je ook na afmelden van promotionele e-mails ontvangen;
 • Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons “Cookiebeleid”.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je een e-mail sturen naar info@camposolar.be.

Jouw informatie onderhouden

Campo Solar doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Als onderdeel van een wereldwijde organisatie maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden. Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen:

 • Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen, kunt je contact met ons opnemen.

Wijziging privacyverklaring

Campo Solar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

Laatste wijziging 28 maart 2021

Met de steun van

Tot op Campo!

© Campo Solar 2024

Design & Concept by Compagnon